Prehlásenie o encefalitíde

Novinky

Prehlásenie o encefalitíde

Vážení obchodní partneri a zákazníci, 

vzhľadom na vzniknutú situáciu na východe republiky Vás chceme ubezpečiť, že mlieko, ktoré my nakupujeme a spracúvame je z registrovaných fariem, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom. Od všetkých našich dodávateľov budeme požadovať vyšetrenie na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Prikladáme aj výsledky dvoch vzoriek, ktoré sú negatívne.

V Zázrivej, dňa 31.05.2016