Májová bryndza

Novinky

Májová bryndza

Bryndza, bryndza, to je veda, bez nej sa vraj vyrásť nedá.

 Bez bryndze vraj budem malý, nebudem mať žiadne svaly.

 Nebudem mať zuby zdravé, ani pevné kosti práve. 

Slabé zdravie, žiadne sily, to veru nie, moji milí. 

Teraz to už dobre viem, hneď si bryndzu naberiem. 

Ponúknem ju všetkým vám, veľa zdavia zaželám...